Podziękowania i pozdrowienia

Do Mieszkańców Gminy Trzebiatów,
Wobec odwołania mnie ze stanowiska Burmistrza Trzebiatowa, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie popierali. Pozdrawiam też tych, którzy doprowadzili do mojego odwołania, paradoksalnie stało się dobrze, bo w tak niesprzyjającym środowisku trudno było cokolwiek dokonać.
Jednak sporo zostało zrobione przez ostatnich pięć lat. Zostawiam Gminę z długiem mniejszym o 14 mln. zł. oraz z płynnością finansową, z dopiętą dokumentacją dla dalszego rozwoju i przygotowaną do kolejnych wyzwań. W Strategii Rozwoju Gminy nasi radni powinni dodać tylko katalog konkretnych inwestycji. Wstrzymywałem się z tym, bo czekałem na lepszą współpracę z radą. W 2016 roku budżet Gminy Trzebiatów będzie dysponować pierwszymi od lat większymi nadwyżkami.
Wraz z moim odejściem kilka projektów jest poważnie zagrożonych, są to festiwal Nagle nad morzem, strefa ekonomiczna, tramwaj rzeczny, Pętla czterech wód, Aktywuj Trzebiatoff, Reggae nad Regą, itd. Niepewny staje się los obwodnicy Trzebiatowa, przychodni w Mrzeżynie i wejścia do portu, gdzie poczyniliśmy ostatnio poważne działania. Wątpię też, że uda się racjonalnie zagospodarować powojskowe tereny w Rogowie, czy upowszechnić turystykę rzeczną na Redze na wzór zachodnioeuropejski.
Pomimo wszystko życzę mojemu następcy powodzenia w pracy na rzecz naszej Gminy.

Pozdrawiam,
dr Zdzisław Matusewicz