W sprawie chuligańskiego i nieodpowiedzialnego wybryku w Kościele Greckokatolickim św. Gertrudy w Trzebiatowie

W imieniu swoim i całej społeczności Gminy Trzebiatów wyrażam głębokie ubolewanie z powodu wydarzenia, które miało miejsce podczas mszy świętej 21. lipca br. Trudny czas wojny, pogromów narodowościowych i odwetów, akcji „Wisła” zrodził na Pomorzu Zachodnim, w tym i w Trzebiatowie, bogatą – wielokulturową tkankę społeczną. W naszej gminie działają cztery kościoły i wyznania: rzymskokatolickie, greckokatolickie, ewangelickie i prawosławne. Multikulturowość trzebiatowskiej społeczności jest dziś powodem do dumy i wyróżnienia. Dlatego niedzielny eksces cała społeczność gminy przyjmuje z dezaprobatą.

Łączymy się z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi narodowości ukraińskiej i wyznania greckokatolickiego w ich obawach dotyczących ostatnich wydarzeń w kraju. Z całym zrozumieniem przyjmujemy prawo społeczności ukraińskiej do samodzielnej oceny tych wydarzeń. Dzisiejsza, jednocząca się Europa nie może być miejscem podgrzewania konfliktów narodowościowych czy wyznaniowych. I za to jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy jak i każdy z osobna.

Z wyrazami szacunku i ubolewania,

Dr Zdzisław Matusewicz – Burmistrz Trzebiatowa

Reklamy