Nie mogę dopuścić do manipulowania debatą publiczną, którą zaproponowałem. Nasze warunki (bardzo ogólne) strona przeciwna znała od niedzieli (patrz wcześniejszy wpis). Nie odpowiedzieli w wyznaczonym terminie. Ocknęli się w poniedziałek o godz. 16:30, ale dalej próbują narzucić własne „warunki”, które są nie do zaakceptowania. Proponują debatę nie w Trzebiatowie, ale w Mrzeżynie w hali, gdzie mogą dowozić swoich zwolenników. Proponują Superportal.24 na medium prowadzące debatę na zasadzie wyłączności. Odrzucają swobodną rejestrację debaty. Nie godzą się na A. Litwinowicza, którego wskazałem jako osobę prowadzącą z mojej strony. Narzucają Krupeckiego na prowadzącego na co nie mogę się zgodzić po jego brutalnych napaściach na moja osobę. Jednym słowem manipulują i przedłużają sprawę. Grają tematem „debaty” przyjmując równocześnie warunki zaporowe. Kpiny robią sobie z ludzi.
Nie podejmujemy już tematu debaty. Traktujemy poważnie siebie i partnerów. Ale przede wszystkim poważnie traktujemy Mieszkańców i cały proces demokratycznych wyborów.

Dla Państwa wiadomości zamieszczam korespondencję tandemu Ruszkowski/Niemczuk z poniedziałku godz. 16:30, przesłana po wyznaczonym czasie:
„Debata 26 listopada 2014 r. godz. 18.00
Uczestnicy debaty kandydaci na Burmistrza W Trzebiatowie:
1. Matusewicz Zdzisław
2. Ruszkowski Sławomir
Zgadzamy się na debatę z udziałem publiczności na Hali Widowiskowo – Sportowej w Mrzeżynie. Jednocześnie proszę o wskazanie kto będzie transmitował debatę. Musi to być podmiot niezależny, który będzie posiadał wyłączne prawo do własności nagrania. Nie możemy się zgodzić aby debata rejestrowana była elektronicznymi środkami zapisu przez nieograniczoną ilość osób. /nie możemy dopuścić do manipulowania nagraniami/
Temat debaty: wszystkie aktualne sprawy gminy Trzebiatów.
Debatę prowadzi 2 prowadzących tj.
1. Tomasz Krupecki;
2. Marzena Domaradzka
Nie możemy się zgodzić na Adama Litwinowicza, ponieważ nie jest dziennikarzem, lecz pracownikiem na umowę o pracę w jednej z podległych Burmistrzowi jednostek organizacyjnych Gminy.
Mamy również nadzieję, że debata nie przerodzi się w piknik wyborczy.
Każdy z dziennikarzy zadaje po 3 pytania, których treść nie jest znana uczestnikom debaty.
Uczestnicy odpowiadają na te same pytania, w kolejności wskazanej przez prowadzącego.
Każdy z kandydatów ma 2 minuty na odpowiedź na każde zadane pytanie, przekroczenie czasu skutkuje wyłączeniem mikrofonu.
Następnie uczestnicy debaty zadają sobie wzajemnie po 3 pytania, na które otrzymują również nieprzekraczalny czas 2 minuty.
Na zakończenie debaty każdy ma ostatnie słowo po 3 minuty.
Zasady debaty:
1. Zakaz przerywania lub wtrącania jakichkolwiek słówek lub zdań osobie odpowiadającej na pytanie przez drugiego uczestnika debaty.
2. Każdy z uczestników debaty zwraca się do drugiego uczestnika z należytym szacunkiem i kulturą, bez złośliwości i pogardy.
3. Zakaz jakichkolwiek gestów w stosunku do uczestnika debaty odpowiadającego na pytanie przez drugiego uczestnika.
4. Pytania mają być sformułowane w sposób otwarty, tj, nie nasuwający możliwych odpowiedzi.
5. Moderator (osoba prowadząca) w szczególnych sytuacjach ma prawo odebrać głos. Jest to decyzja ostateczna.
6. Każdy uczestnik mówi za siebie, nie przypisuje innym własnych opinii, nie porusza kwestii osobistych.
7. Uczestnik może skrytykować jedynie opinię, nie osobę.
8. Uczestnicy debaty mają prawo poprosić o powtórzenie pytania,
9. Uczestnik mówi jasno i rzeczowo i nie może odbiegać od tematu i nie popadać w dygresje.”

Reklamy